Jezik

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Jezik

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Ljepota je u jeziku.”[1]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Rječitost je blago.”[2]

3. Poslanik, s.a.v.a.: “Kada čovjek osvane, svi njegovi organi preklinju jezik, govoreći: ‘Budi bogobojazan u ime nas, jer mi zavisimo od tebe: ako budeš ispravan, i mi ćemo biti ispravni, a ako se nakriviš, i mi se nakrivimo.”[3]

4. Imam Ali, mir s njim: “Jezik je čovjekova vaga.”[4]

5. Imam Ali, mir s njim: “Čovjekov jezik je razbor, a razum je vjera.”[5]

6. Imam Ali, mir s njim: “Govorite da biste bili prepoznati: zaista je čovjek sakriven pod jezikom svojim!”[6]

7. Imam Ali, mir s njim: “Tvoj jezik je tumač tvoga razuma.”[7]

8. Imam Ali, mir s njim: “Rekao je Poslanik, s.a.v.a.: ‘Neće biti ispravna vjera u čovjeka, sve dok mu srce nije ispravno, a neće mu srce biti ispravno, sve dok mu jezik ne bude ispravan. Pa ko od vas može susresti Allaha, dž.š., a da mu ruke nisu zaprljane krvlju i imetkom muslimana i da mu je jezik sačuvan od diranja u čast njihovu, neka to i učini!”[8]

9. Imam Ali, mir s njim: “Jezik pametnog je iza srca njegova, a srce blesavog je iza njegova jezika.”[9]

10. Imam Bakir, mir s njim: “Zaista je jezik ključ svakog dobra i zla. Dostojno je vjerniku da zapečati svoj jezik kao što zapečaćuje kese zlata i srebra.”[10]

Dobrobit čovjeka je u čuvanju jezika

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Dobrobit čovjeka je u čuvanju jezika.”[11]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Niko neće ostati siguran od grijeha sve dok ne zarobi svoj jezik.”[12]

3. Poslanik, s.a.v.a.: “Nije ništa učinio onaj koji nije sačuvao svoj jezik.”[13]

4. Poslanik, s.a.v.a.: “Čovjekova nesreća je od jezika.”[14]

5. Poslanik, s.a.v.a.: “Zaustavi jezik, jer je zaustavljanje jezika milostinja koju daješ za sebe.”[15]

6. Imam Ali, mir s njim: “Ko sačuva jezik, Allah će mu pokriti nedostatke.”[16]

7. Imam Ali, mir s njim: “Udarac jezika jači je od udarca oštrice koplja.”[17]

8. Imam Ali, mir s njim: “Jezik je zvijer – ako se pusti, ujeda.”[18]

9. Imam Ali, mir s njim: “Nema ničeg što je zaslužnije za dugu robiju od jezika.”[19]


[1] El-Bihar, 77/141/24.

[2] Džami‘u-l-ahbar, 247/631.

[3] Sahihu-t-Tirmizi, 2407.

[4] Gureru-l-hikem, 1282.

[5] El-Bihar, 78/56/119.

[6] Nehdžu-l-belaga, mudrost 392.

[7] El-Bihar, 77/231/2.

[8] Nehdžu-l-belaga, govor 176.

[9] Isto, mudrost 40.

[10] Tuhafu-l-‘ukul, 298.

[11] El-Bihar, 71/286/42.

[12] Tuhafu-l-‘ukul, 298.

[13] El-Bihar, 77/85/3.

[14] Isto, 71/286/42.

[15] El-Kafi, 2/114/7.

[16] El-Bihar, 71/283/36.

[17] Isto, 71/286/42.

[18] Nehdžu-l-belaga, mudrost 60.

[19] El-Bihar, 71/277/11.

  • 5 Decembra, 2022