Hadisi koji govore da je Bismilla ajet

Autor: Sejjid Ebu-l-Kasim El-Hui
Izvor: El-Bejan - Uputa u tumačenje Kur'ana
Share

Hadisi koji govore da je Bismilla ajet

Bejheki, sa svojim lancem prenosilaca, posredstvom Umm Seleme bilježi sljedeće:

“Božiji Poslanik, s.a.v.a., proučio je u namazu: ‘Bismillahir-Rahmanir-Rahim’, i to računao kao jedan ajet!”

Ovaj hadis navodi i El-Hakim u svom El-Mustedreku, sv. I, str. 232, ocijenivši ga kao “vjerodostojnog, prema uvjetima Buharija i Muslima”.

Od Abdu-Hajra prenosi se ovo:

„Ali je upitan o sedam ponavljajućih, pa je rekao: ‘To je ‘El-Hamdu lillah’.’ ‘Ali tu je šest ajeta?!’, rečeno mu je. ”Bismillahir-Rahmanir-Rahim’ jedan je ajet!’, odgovorio je on.”

Ovaj hadis prenosi se, također, i posredstvom Ebu Hurejre.

Ebu Hurejre prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.a., govorio:

„El-Hamdu lillahi Rabbil-alemin ima sedam ajeta – jedan od njih je: ‘Bismillahir-Rahmanir-Rahim'…”

Od Ibn Abbāsa prenosi se da je Vjerovjesnik, s.a.v.a., učenje započinjao s „Bismillahir-Rahmanir-Rahim“, što, također, bilježi i Tirmizi, sv. II, str. 44.

Od Ibn Omera prenosi se da bi on, onda kad bi započinjao namaz, donio tekbir, a zatim učio: „Bismillahir-Rahmanir-Rahim. El-Hamdu lillahi…“, a kad bi završio s tim, opet bi učio: „Bismillahir-Rahmanir-Rahim“. Govorio je:

“Pa zašto je zapisana u Kur'anu, ako se neće učiti?!”

Postoje i druge predaje koje govore o ovome. Ko se želi šire informirati o ovom pitanju neka se obrati sljedećim izvorima: Bejhekijev Es-Sunen, sv. II, str. 43–47; Kenzul-ummāl, poglavlje o vrijednostima sura i ajeta, sv. II, str. 190, te u odjeljku Bismilla je ajet, str. 375, gdje stoji: “Es-Sa'lebi prenosi da je ‘Ali, onda kad bi u namazu počinjao učiti suru, počinjao s ‘Bismillahir-Rahmanir-Rahim’. Govorio je:

‘Ko izostavi njeno učenje taj je okrnjio namaz!’ Još je govorio: ‘Ona je upotpunjenje onih sedam ponavjajućih!'“

  • 15 Januara, 2020