Imam Sedždžad u bolesti

Autor: Hurr el-Amili
Izvor: Mustadreku-l-vesail, sv. 2, str. 148. hadis, 16.
Share

Jednog dana Imam Sedždžad se teško razbolio. U posjetu mu je došao njegov otac, Imam Husejn, a.s. koji ga je upitao:

“Šta želiš sine? Treba li ti šta? Imaš li kakvu želju?”

Imam Sedždžad je u odgovoru rekao:

“Želim da mi oslonac u životu bude moj Gospodar, jer on nadzire i svjedoči moja stanja, pa ako bude dobro po mene, da mi podari ozdravljenje, a ja ću u svakom stanju biti zadovoljan Njegovim zadovoljstvom i Njegovom odredbom.”

Imam Husejn je svom sinu Zejnul Abidinu rekao: “Svaka čast sine, ti si poput Ibrahima, a.s. koji kada se našao u najtežim životnim okolnostima i kada su ga neprijatelji stavili na katapult kako bi ga ubacili u vatru Džibril mu je pritekao u pomoć i rekao mu: Samo reci šta želiš da ti ispunim želju. On je u odgovoru rekao: Ja sam u svakom stanju zadovoljan zadovoljstvom Božijim, On je moj oslonac. Šta On bude smatrao dobrim po mene ja prihvatam i stavljam Mu se na raspolaganje.”

  • 26 Septembra, 2019