Osam svakodnevnih potraživanja

Autor: Muhsin el-Emin
Izvor: A'janu-š-ši'a, sv. 1. str. 645.
Share

Marhum Šejh Tusi r.a. u svojoj knjizi piše:

Jednoga dana je jedna osoba došla kod Imama Sedždžada, a.s. i rekla: O sine Božijeg Poslanika kako si proveo noć i kako si sada? On je odgovorio:

Proveo sam noć, a i sad sam, u stanju da me osam stvari prati i traži.

  1. Uzvišeni Gospodar Koji od mene traži pokornost i izvršavanje Njegovih naredbi.
  2. Poslanik koji od mene traži izvršavanje pohvalnih djela.
  3. Moja porodica koja od mene traži opskrbu i ono što im je potrebno u životu.
  4. Nefsanski prohtjevi koji žele da stignu do svojih želja.
  5. Šejtan koji želi da me učini pokornim svojim naredbama.
  6. Dva meleka koja su zadužena od Gospodara, a koji su na svakom mjestu i u svakom stanju sa mnom i od mene traže istinoljubivost.
  7. Melek smrti koji svakog trena može uzeti moju dušu.
  8. Kabur koji me iščekuje da preuzme moje tijelo i nastani me u sebe.

Potom je Imam Sedždžad, a.s. rekao:

Kakvo će biti stanje čovjeka naspram ovih potraživanja?!

 

  • 26 Septembra, 2019