Scroll to top
Podijeli

Između Bedra i Uhuda8. Juna 2019.

Između Bedra i Uhuda

Ebu Sufijan je okupio izvjestan broj Kurejšijskih junaka i odveo ih u Medinu s namjerom da zadaju udarac muslimanima i povrate izgubljeni ugled nakon njihovog poraza na Bedru. U blizini Medine su napali i izazvali nered, a potom pobjegli iz straha da ih ne stigne sablja muslimana.

Božiji Poslanik, s.a.v.a., i muslimani su krenuli u potragu za mnogobošcima pokazujući spremnost da brane suverenitet mlade države i čuvaju je od zlih ruku.

Mušrici su upotrijebili sva sredstva za bježanje, zato su bacili i rance sevika[1] u kojima su im bile živežne namirnice kako bi se rasteretili. Muslimani su to pokupili iza njih, a pohod je ostao poznat kao Gazvetu-s-sevik (pohod sevika).[2] Ovo je bila još jedna sramota koja se desila Kurejšijama i koja je plemenima do kojih je došla vijest samo utvrdila da je islam, kao jedna organizovana snaga, već postao stvarnost.

Poslanikova, s.a.v.a., glavna briga u ovoj etapi bila je ostvarenje sigurnosti u muslimanskom društvu u Medini i sprečavanje svake moguće agresije. Pojedina plemena, koja nisu prihvatila islam, a tajila su neprijateljstvo prema njemu, nisu znala kako će postupiti s islamom i muslimanima, pa bi se spremala za napad na Medinu, ali kada bi saznala da im je Poslanik, s.a.v.a., krenuo u susret, ona bi pobjegla.

Još jedna serijja pod komandom Zejda ibn Harise otišla je po Poslanikovoj, s.a.v.a., naredbi u pohod kako bi presjekla put trgovine Kurejša preko Iraka[3] i uspjela je to i učiniti.

[1] Sevik: hrana koja se pravi od smjese finog brašna od pšenice, ječma ili neke druge žitarice i mekinja od iste žitarice. Brašno i mekinje se prže odvojeno, a potom se pomiješaju. Ova smjesa se konzumira nakon miješanja s medom, uljem, vodom… To je, inače, hrana preporučena u hadisima.

[2] El-Megazi, sv. 1, str. 181; Es-Siretu-n-nebevijje, sv. 3, str. 44.

[3] El-Megazi, sv. 1, str. 197; Es-Siretu-n-nebevijje, sv. 5, str. 279, Serijjetu Zejd ila Karāde.

Povezani članci