Koja noć je noć Kadra?

Share

Koja noć je noć Kadra?

Devetnaesta, dvadeset prva i dvadeset treća noć mjeseca ramazana su noći Kadra, noći kada Gospodar propisuje odredbe. Noć Kadra je po časnom Kur’anu bolja od hiljadu mjeseci, ali da bi čovjek osjetio njenu veličinu treba u te tri noći ostati budan, treba paziti na svoje ponašanje, treba steći duhovnu čistoću kako bi ostvario onaj spoj i ono sjedinjenje koje rob te noći treba ostvariti sa Gospodarom. Možda se nekima nameće pitanje:

Kakve veze ima naša duhovna čistoća sa Božijom odredbom? Bog je Taj koji te noći propisuje sudbinu. Zašto bi čovjek trebao nešto posebno poduzimati od sebe? Kakve veze ima propisivanje sudbine sa snom ili budnošću roba? Bilo da je čovjek pod abdestom ili ne, bilo da uči dove ili ne Bog će raditi svoj posao i propisivat će sudbinu robovima? Kakva veza postoji između propisivanja sudbine sa jedne, i naše budnosti i pažnje, sa druge strane?

Po njihovom mišljnju potpuno je besmisleno tvrditi da će Bog propisati jednu sudbinu ako vidi da je rob budan, a drugu ako vidi da spava i potpuno je neozbiljno tumačiti Božiju volju na takav način.

Odgovor leži u činjenici da smo mi ti koji određujemo sudbinu. Naše postojanje, naša svojstva, naša djela… u jednoj riječi naša duša je ta koja stvara, kreira i usmjerava Božiju volju. Ne dolazi neko drugi da određuje i propisuje našu sudbinu po svojoj volji bez ikakvog osnova i bez utemeljenja. Pogrešno je reći da se čovjeku tih noći propisuje sudbina. On je sam propisuje. Zato treba tu noć biti budan, pod abdestom i čuvati svaki oblik duhovne čistoće. Takvim ponašanjem čovjek počinje da mijenja sebe. Kada se ostvari takva promjena na duši Allah samo udari pečat na nju. Čovjek tako mijenja jednu po jednu stvar u sebi, a Allah potvrđuje i pečati nastale promjene. Sve što pažnja tih noći bude veća to će ostaviti više traga na odredbe naredne godine. Sam čovjek uređuje i određuje svoju sudbinu. Počinje devetnaestom, a završava dvadeset i trećom noći. Ko bude imao propuste bilo da prespava i propusti devetnaestu ili dvadest i prvu noć neće se moći u potpunosti okoristiti dvadeset i trećom. Devetnaesta i dvadeset i prva noć nisu samo uvod u dvadeset i treću, već i one imaju svoju zbilju kojom se treba okoristit. Dakle, od devetnaeste noći počinje propisivanje odredbi. Prethodno čovjek treba osamnaest dana postiti. Osamnaest dana se treba spremati da bi devetnaeste noći došao do plodova truda. Kada prođe devetnaesta noć ponovo se sprema i ponovo posti da bi spreman ušao u dvadeset i prvu. Isto se ponavlja i za dvadeset i treću noć.  U tom periodu stječe novu spremnost i ostvaruje nove promjene na sebi koje trebaju biti jače od onih u devetnaestoj noći. Ove noći su međusobno povezane poput karika u lancu. Ne može se i ne smije ni jedna od tih karika izostaviti jer se onda neće desiti ono što se treba desiti. Ko bude vrijedan i obavi sve što se nalaže sigurno će uvidjeti promjene na sebi u dvadeseti trećoj noći. Ta promjena će ga pratiti narednu godinu dana. Ta promjena je zapravo odredba. Godinu dana će sa sobom nositi vedrinu, godinu dana će biti u korisnim razmišljanjima, godinu dana će pazit na sebe… Tako čovjek ispravlja i popravlja sebe.

  • 16 Maja, 2020