Pljačkanje šatora

Autor: Ibrahim Ajeti
Izvor: Vječne poruke
Share

Pljačkanje šatora

Šejh Mufid i Taberi zapisali su da su neprijatelji nakon šehadeta Imama Husejna opljačkali svu odjeću koja je bila na njegovu tijelu. Košulju mu je s tijela skinuo Ishak ibn Hajve. Odjeću koja se nosi ispod košulje odnio je Behr ibn Ke'b Temimi. Imamovu ahmediju (imamu) uzeo je Ahnas ibn Mursid. Njegovu sablju uzeo je čovjek iz plemena beni Darum, a komad platna koji se prebaci poput šala i džube Kajs ibn Aš'as ibn Kajs Kindi. Poslije su ga u Kufi zvali Kajs Katife (Plišani). Imamovu je obuću skinuo s nogu čovjek iz plemena Evd, koji se zvao Esved. Nakon toga upali su u šatore i odnijeli sve pokućstvo, odjeću i deve koje su zatekli. Besramnost je išla do te mjere da su vukli pokrivače s glava žena. Ko je pisao ove historijske detalje? Ko ih je zabilježio? Govori Ehli-bejta bili su ti koji su lice historije Ašure do te mjere jasno i neskriveno stavili na stranice historije.

 

  • 4 Oktobra, 2019