Poslanikova, s.a.v.a. ljubav prema ummetu (3)

Autor: Ali Reza Panahijan
Izvor: Mahabate pejambar be ummat
Share

Imam Sadik, a.s. kaže:

»Sve što je Allah dao Poslaniku, dao je i nama Imamima, izuzev vjerovjesništva.«

Dakle, svi Imami nas vole koliko i Poslanik. Imam Zeman nas voli koliko i Poslanik. Ta ljubav ima nevjerovatne odgoje učinke. Kada mi povjerujemo u tu stvarnost naše stanje će se popraviti. Sve će se promijeniti. Ma koliko bili dobri postat ćemo još bolji. Ma koliko bili dobri, pored njih, nećemo primjećivati svoju dobrotu. Kada čovjek postane svjestan ove ljubavi sa čudom se pita:

Je li ono stvarno nas toliko vole?

Često ljudi kada polaze ili odu na zijaret pitaju se šta da rade kako bi ih Poslanik ili Imam pogledao ili obratio pažnju na njih, nesvjesni da nisu mogli ni krenuti da ih oni nisu pogledali. Mi se trebamo u takvim situacijama samo pitati šta trebamo raditi da budemo predmetom veće pažnje.

Čovjek je došao kod Imama Reze i rekao:

»Nemoj me zaboraviti u dovi.«

Imam je rekao: »Je li ti to znaš da te ja zaboravljam pa imaš potrebu da me podsjetiš?!«

Čovjek je shvatio Imamovu opomenu, malo se zamislio i rekao:

»Izvini.«

Imam je upitao:

»Zašto si rekao izvini?« – upitao ga je Imam, a.s.

»Zato što znam da me ne zaboravljaš.«

»A kako znaš?«

»Pa ja znam da ti voliš svoje sljedbenike, a i ja sam jedan od njih. Sigurno učiš dovu za njih tako da i mene obuhvataš svojom dovom. Zato nije bilo potrebe da te podsjećam.«

Imam je rekao:

»Ne, nije tako. Kada ti imaš potrebu i želiš da ja uputim dovu za tebe ja upućujem posebnu dovu, i ne učim dovu za sve prijatelje i za tebe kao jednog od njih.«

Mi ne razumijemo tu vezu koja postoji između umemta i Imama. Da je razumijemo bili bi puno spremniji za pojavu Imama Mehdija, a.s., a ako ne shvatimo ovu vezu učinit ćemo nepravdu prema svom Imamu, svom ocu.

Mi bismo trebali biti uzor cijelome svijetu da vide šta znači imati oca, imati mevlu. Šta znači živjeti sa njim? Da li je naše stanje danas takvo?

Kada je Imam Hasan potpisao mirovni sporazum sa Muavijom došao mu  je jedan njegov sljedbenik i rekao:

»O Imam Hasane, kamo sreće da smi i ti i ja već otišli sa ovoga svijeta da ne gledam scenu kada ti potpisuješ sporazum sa Muavijom.«

Imam Hasan ga je povukao u stranu i tiho mu rekao:

»Ja sam to uradio da bi vratio dostojanstvo vjernicima, a znam da si ti to rekao iz ljubavi i brige prema vjernicima. Ja sam tebi oprostio, ali čovjek nikada ne upućuje takve riječi Iimamu svoga vremena.«

Imam Reza, a.s. kaže:

»Zar nije ružno za vas da vas se odriču vaši tjelesni roditelji zbog neposlušnosti, tj. da kažu da ovo nije naše dijete.«

Prisutni su rekli: »Naravno da je ružno.«

Imam je rekao:

»Pa onda se trudite i nastojte da vas se ne odriču vaši duhovni roditelji koji su bolji od tjelesnih i da vas prihvate kao svoju djecu!«

Neposlušnost duhovnom roditelju ogleda se u nepokoravanju njegovim naredbama, izlasku iz okvira slijeđenja i kidanju duhovnih veza sa njim. Koliko se samo i do koje mjere u Kur'anu preporučuje i naređuje dobročinstvo i pokornost roditeljima! Zašto je kazivanje o Jusufu najljepše kur'ansko kazivanje? U čemu je tajna? Da li je u tome što se jedna hanuma zaljubila u jednog muškarca? Takvih priča ima na pretek.

Ono što se u kazivanju o hazreti Jusufu ne može shvatiti, zaista se ne može shvatiti, jeste sljedeće:

Da Jakub koji je poslanik, koji je  otac poslanika, bude toliko zaljubljen u Jusufa da oslijepi i izgubi vid plačući za Jusufom! Ta ljubav je na kraju bila toliko snažna da je on osjetio miris Jusufove košulje kada su je ponijeli iz Egipta!

Da neko od nas doživi i kaže nešto takvo zar ne bismo rekli da je poludio? Šta ta ljubav radi?

Kada je Jakub prinio Jusufovu košulju na svoje oči vratio mu se vid! Mi ovdje govorimo o Jakubu, a gdje je naš Poslanik i kolika je njegova ljubav prema njegovim sinovima, njegovim Jusufima, tj. Imamima?!

Imamo još jedno kazivanje u Kur'anu, kazivanje o Ibrahimu, a.s. On je trebao zaklati svoga sina. Tu se po drugi put kazuje o ljubavi između oca i sina. Kazivanje o Zekerijau je kazivanje o ljubavi oca prema sinu Jahji, a.s. Pa i kazivanje o Nuhu je kazivanje o ljubavi jednog oca prema svome sinu. Glavna kur'anska kazivanja su kazivanja o očinskoj ljubavi. Šta nam se želi reći?Svaka priča ima svoj tajni znak.

“Ja i Ali smo očevi ovoga ummeta.”

  • 9 Novembra, 2019