Posljednji trenuci Poslanikovog, s.a.v.a., života

Autor: Grupa autora
Izvor: Znamenja Upute
Share

Posljednji trenuci Poslanikovog, s.a.v.a., života

Imam Ali je poput sjene bio uz Božijeg Poslanika, s.a.v.a., sve do posljednjih trenutaka njegovog časnog života, a on mu je oporučivao, podučavao ga i povjeravao mu svoje tajne. U posljednjem času Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Zovite mi mog brata” jer ga je bio poslao po nešto, a pozvali su mu neke druge ljude. Poslanik, s.a.v.a., nije obratio nikakvu pažnju na njih sve dok nije došao sam Ali, a.s. Onda mu je rekao: “Priđi bliže.” Ali, a.s., mu se primakao, a Božiji Poslanik, s.a.v.a., se naslonio na njega i počeo mu govoriti, sve dok se na njemu nisu pojavili predznaci smrtnog časa.[1] Božiji Poslanik, s.a.v.a., je i preselio u Alijevom krilu. Imam Ali je u jednom od svojih poznatih govora[2] u Nehdžu-l-belagi to jasno potvrdio.

[1] El-Iršad, sv. 1, str. 185; I'lamu-l-vera, sv. 1, str. 267; Et-Tabekatu-l-kubra, sv. 2, str. 263.

[2] Staza rječitosti, govor 197.

  • 27 Oktobra, 2019