Prvi tabut u islamu

Autor: Grupa autora
Izvor: Znamenja Upute 3
Share

Zehra, s.a., nakon oca

Prvi tabut u islamu

Prenosi se od Esme bint Umejs da joj je hazreti Fatima rekla: „Kako je nepriličan tabut koji prave za žene zato što njeno tijelo prekrivaju pokrivačem i ljudima se ukazuju obline tijela.“

Esma je rekla: „O kćerko Božijeg Poslanika, pokazat ću ti nešto što sam vidjela u Abesiniji.“

Zatražila je dugačku granu pa je ispravila i čvrsto privezala. Potom je prebacila platno preko nje. Hazreti Fatima je vidjevši taj tabut rekla:

مَا أَحْسَنَ‏ هَذَا وَأَجْمَلَهُ،‏ لَا تُعْرَفُ بِهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُل. ‏

„Kako je ovo dobro i lijepo, ne zna se je li u njemu žena ili muškarac.“[1]

Prenosi se od Imama Sadika, a.s.: „Prvi tabut koji je napravljen u islamu bio je tabut za hazreti Fatimu, s.a. U bolesti od koje je preselila s Ovoga svijeta rekla je Esmi: „O Esma, moje tijelo je postalo mršavo. Hoćeš li mi napraviti nešto što će pokriti moje tijelo?“

Esma je rekla: „Kada sam bila u Abesiniji, vidjela sam šta prave. Da ti napravim uzorak? Ako ti se svidi, napravit ću ti takav.“ Hazreti Fatima je rekla: „Može.“

Esma je zatražila krevet i izvrnula ga. Potom je zatražila palminu granu i pričvrstila je na nogare. Preko toga je prebacila platno i rekla: „Vidjela sam da prave ovako.“

Hazreti Fatima je rekla: „Isti takav napravi i za mene i pokrij me, da te Allah sačuva od Vatre.“

[1] Kešfu-gumme, sv. 1, str. 503; Biharul-envar, sv. 43, str. 213; Tahzibul-ahkam, sv. 1, str. 469.

  • 15 Januara, 2022