Stanja Imama Hadija, a.s.

Autor: Ebu Ali Fadl ibn Hasan Tabersi, umro 548.
Izvor: I'lamu-l-vera bi a'lami-l-huda
Share

Stanja Imama Hadija, a.s.

Imam Hadi, a.s., je rođen u Surajji koja se nalazi u Medini polovinom mjeseca zi-l-hidžeta, 212. godine po H. U predaji od Ibn Ajjaša kaže se da je rođen petog redžeba u utorak, a preseljenje Imama Hadija, a.s., je u mjesecu redžebu, 254. godine po H., u Samari. Kada je preselio imao je 41 godinu i nekoliko mjeseci.

Mutevekil abasijski halifa je Ebu Hasana Hadija, a.s., doveo u Samaru pomoću Jahja ibn Harseme, i tamo ga je nastanio sve do njegove smrti. Imamet mu je trajao 33 godine, a majka mu je bila Umm vulda po imenu Semane.

Imam Hadi, a.s., je imao nadimke: Nekijj, Alim, Tahir, Emin i Tajjib a zvali su ga i Ebu Hasana treći. Vrijeme njegovog imameta poklapa se sa hilafetom Mu’tesima, Vasika, Mutevekila, Muntesira, Muste’ina i Mu’taza, i u vrijeme Mu’taza postaje šehid, ukopan je u svojoj kući u Samari.

  • 16 Februara, 2021