Sultan ponovo žrtvuje svoju nezakonitu djecu za privatne i rasne interese

Share

Sultan ponovo žrtvuje svoju nezakonitu djecu za privatne i rasne interese

Dopisnik El-Mayadina je izvijestio da su turske vlasti zatražile od kanala bliskih Muslimanskom bratstvu da zaustave sve političke programe, ukazujući da je to poluzvanična potvrda.

Danas, u petak, egipatski državni ministar za informacije pozdravio je odluku Turske da obaveže kanale “Bratstva” koji emituju program iz Istanbula da poštuju kodekse.

Smatrao je da je odluka Turske “dobar gest koji stvara povoljnu klimu za rješavanje sporova između dvije zemlje.”

A kanal “Bratstva” El Šark u Turskoj najavio je da će u četvrtak prestati emitirati svoje političke emisije, ponajviše emisiju “Ibnu-l-Beled”, koju je vodio Hišam Abdullah, i program “Egyptian Street”.

Komentari aktivista povezanih sa organizacijom “Bratstva” kružili su stranicama društvenih mreža, uključujući “Facebook”, o ovoj nezvaničnoj ili nepotvrđenoj vijesti o zahtjevima turskih vlasti od ovih kanala da zaustave sve političke programe i odmah zaustave bilo kakav govor o egipatskom predsjedniku Sisiju.

Aktivisti su objasnili da su turske vlasti razgovarale sa zvaničnicima kanala: El-Šark, Mukamilin i Vatan, te su im dali da biraju između zatvaranja ili njihovog pretvaranja u kanale raznolikosti i zaustavljanja svih političkih programa.

U tom kontekstu, Sami Kemalu-d-Din, jedan od zaposlenih na kanalu El-Šark u Turskoj, rekao je na svojoj Twitter stranici da je “maloprije rečeno kanalima da prestanu kritizirati Sisija, da zaustave političke programe i podrške miješanja u egipatske unutrašnje stvari.”

https://www.almayadeen.net/news/politics/1465624/

  • 19 Marta, 2021