U prostranstvu Es-Sahifetu es-sedždžadijje

Autor: Grupa autora
Izvor: Znamenja Upute 6
Share

U prostranstvu Es-Sahifetu es-sedždžadijje


Časni Kur’an je imao za cilj podstaknuti veliku intelektualnu revoluciju. Prvi ajeti su nagovještavali ogromne pokrete u svijetu znanja i spoznaje; Božanska Objava je počela zapovijedanjem čitanja i ukazivanjem na blagodati Božanskog podučavanja i pridavanjem važnosti peru i pisanju, koji su važni u obrazovanju, bilježenju i prenošenju spoznaje, njenom razvijanju, a time i razvijanju čovjeka, te napretku nauke.
Iako se zna da Časni Poslanik, s.a.v.a., nije znao čitati i pisati on je božanskim nadahnućem podstakao na traženje znanja, njegovo bilježenje i širenje.
Uprkos tome što je vladajuća skupina nakon preseljenja Božijeg Poslanika donijela odluku o zabrani bilježenja Poslanikovih hadisa i time zadala veliki udarac islamskom učenju očitovanim u hadisima veličanstvenog Poslanika, s.a.v.a., međutim, to je nadoknađeno (nakon što je ostavilo ogromne štetne posljedice od kojih pati islamski svijet i čovječanstvo općenito i do današnjeg dana). Svjesni da će velike posljedice dekadencije doživjeti islamski svijet, imami iz Poslanikove porodice su pristupili bilježenju hadisa i poticali su svoje prijatelje i sljedbenike na bilježenje. Iako je to predstavljalo jedan vid izazivanja tadašnjih vlastodržaca, njima to nije predstavljalo prepreku, jer su očuvanje šerijata i njegova odbrana od najvećih ciljeva zbog kojih su bezgriješni imami, s.a., odabrani i povjereni. Časni imami, a.s., su bili prvi koji su napravili plan za kretnje ummeta u kulturi i otvorili su izvore znanja i mudrosti na osnovama upute Časnog Kur’ana i učenja plemenitog Poslanika, s.a.v.a. Njihov obrazovni rad nije bio ograničen samo na posebne vidove, već je obuhvatao i različite nauke i razna polja spoznaje. Imam Ali ibn Ebu Talib, a.s., je bio vodič ovog naučnog pokreta. On je otvorio kapije različitih vrsta nauke i osnivač je njihovih načela i pravila. Ovu činjenicu je potvrdio veliki broj eminentnih učenjaka. Tako je Sejjid Hasan Sadr napisao djelo Te‛sisu šije li ulumi-l-islam u kojoj je sa historijskog gledišta utvrdio ovu činjenicu. Zatim profesor Abbas Mahed el-Akkad u svojoj knjizi ‘Abkarijetu Imam Ali tu činjenicu je potvrdio ovim riječima: „Zapovjednik vjernih Imam Ali je otvorio kapije trideset i dvije nauke pa je postavio njihova pravila i osnovna načela.“ Veliki učenjak Ibn Šehr Ašub je u svojoj knjizi Me‘alimu-l-‘ulema napisao: „Činjenica je da prvi čovjek koji je pisao knjige bio Zapovjednik Vjernih Imam Ali, zatim Selman, pa Ebu Zerr, onda Esbeg ibn Nubatih, pa Ubejdullah ibn ebu Rafi’, poslije je napisana Potpuna Es-Sahifetu Sedžadijje.“[1] Prema tome, Es-Sahifetu Sedžadijje je jedno od blaga islamskog naslijeđa i od izvornih tekstova u rječitosti, za polje odgoja, etike i ćudoređa u islamu. Zbog toga je nazvana Indžilu Ehli-bejt i Zeburu Ali Muhammed.[2]

[1] Ez-Zeri'a, sv. 15, str. 18.

[2] Hajatu imam Zejnu-l-Abidin, str. 373-374.

  • 30 Marta, 2020