Veličina dove Dževšen kebir

Share

U noćima Kadra je pohvalno učiti dovu Dževšan kebir. U toj dovi se navodi hiljadu lijepih Božijih imena i  svojstava. Svako od njih sa sobom nosi posebnu svjetlost, jer je Allah kako ajet kaže svjetlost nebesa i Zemlje. Svako od njih iz nas treba izvući drugu vrstu suze. Uzet ćemo u obzir samo pet Allahovih svojstava da bismo shvatili veličinu ove dove:

  1. Alim- Znalac

Bog zna sve na apsolutan i neograničen način. Bog u Kojeg mi vjerujemo i Kojeg prihvatamo zna sve naše potrebe.

  1. Malik- Vlasnik

Pored toga što je apsolutni Znalac On je apsolutni i neograničeni Posjednik. Nije malo Njegovo carstvo u kojem ništa ne fali.

  1. Kadir- Moćan

Pored ova dva svojstva On je apsolutno i neograničeno moćan. Ako On odluči da nekome nešto da niko Ga ne može spriječiti u tome.

  1. Rahman – Milostivi

Takav Gospodar Koji ima apsolutno znanje, apsolutnu vlast, apsolutnu moć istovremeno je i Milostiv. Ne gaji zlobu ni prema kome. Neograničeno je Milostiv. Od svih milostivih On je Najmilostiviji.

  1. Dževad- Darežljivi

Pored ova četiri navedena svojstva navest ćemo još jedno, a to je da On nema nimalo škrtosti. Apsolutno i neograničeno je Darežljiv.

Ako uzmemo u obzir samo ovih pet Božijih svojstava koje On kao Upravitelj ovoga svijeta posjeduje sigurno ćemo se ispravno postaviti prema Njemu. Shvatit ćemo da stojimo naspram Gospodara Koji zna šta nam treba, ima dovoljno da nam može dati, ima snage da nam da, ne samo da nema nikave zlobe prema nama već je toliko Milostiv da nema niko milostiviji prema nama od Njega i ne samo da nije škrt, već je apsolutno darežljiv!

Ako ovo shvatimo onda ćemo shvatiti i da ako nam Bog nešto ne da to nije zato što ne zna šta tražimo ili što ne može da nam da ili što nema da nam da ili što ima zlobu prema nama ili što je škrt pa ne da.

Ništa od toga nije u pitanju. Neda nam samo zato što nas voli. Neda nam zbog mudrosti Svoje. Naravno pretpostavka je da mi sami nismo bili lijeni. Ako smo bili lijeni i nije nam dao to je naša greška. Ako smo uradili što je bilo do nas i Bog nam nije dao to nije zbog toga što ne zna da nam treba, ili ne može da da, ili nema da da, ili ima nešto protiv nas, ili nije darežljiv. Naprotiv On je Alim (apsolutno sve zna), Malik (apsolutno sve posjeduje), Kadir (apsolutno je moćan), Rahman (apsolutno je milostiv), Dževad (apsolutno je darežljiv)… i još mu pristaje 995 lijepih svojstava i imena. Pa slava pripada samo Allahu! Možda se zato poslije svake dove uči:

“Slavljen neka si Ti, osim Tebe  božanstva nema. Pomozi, pomozi, spasi nas od Vatre, o Gospodaru!”

  • 16 Maja, 2020