Imam Mehdi, a.s., u predajama ehli sunneta (X)

Autor: Abdurrahim El-Musevi
Izvor: Imam Mehdi, a.s., u predajama ehli sunneta
Share

Imam Mehdi, a.s., u predajama ehli sunneta (X)

Mu'džize Imama Mehdija

Ako je obećani Mehdi jedan od bezgrešnih Imama po vjerovanju imamijskih šiija, onda ovaj Imam, a.s., treba imati božanske darove kao što su široko znanje i moć donošenja mu'džize koju će iznijeti ljudima kako bi se uvjerili u njegov imamet i hilafet na mjesto Poslanika, s.a.v.a., kao što je to bio slučaj s njegovim časnim očevima, jer su i njegovi očevi imali keramete i nadnaravna djela koja su pokazala njihov položaj kod Allaha.

Sljedeće predaje ukazuju na ovu činjenicu:

  1. Prenosi se od Zapovjednika vjernih, Imama Alija, a.s.: „Mehdi će dati (skriveni) znak ptici, a ona će sjesti na njegovu ruku i zabiti štap u komad zemlje, pa će štap ozelenjeti i prolistati.“[1]
  2. Prenosi se od Zapovjednika vjernih, Imama Alija, a.s.: „Tri će se zastave razilaziti, jedna s Magriba – zapadna Afrika – jedna s Arapskog poluotoka i jedna iz Šama. Smutnja će među njima trajati godinu dana.“ Zatim je spomenuo dolazak Sufjanija i nasilje i nepravdu koju će činiti. Potom je spomenuo dolazak Mehdija i davanje prisege njemu između Rukna i Mekama – ćoška Ka'be i Ibrahimovog mekama – i rekao je: „On će voditi vojsku sve dok ne ode u Vadi-l-kura, mirno i polahko. Pridružit će mu se njegov amidžić El-Hasani s dvanaest hiljada konjanika, pa će mu reći: ‘Amidžiću, ja sam preči ovoj vojsci od tebe. Ja sam sin Hasana i ja sam Mehdi.’ Tad će mu Imam Mehdi odgovoriti: ‘Ne, već sam ja Mehdi!’ El-Hasani će ga upitati: ‘Imaš li dokaz za to da ti dam prisegu?’, a Mehdi će dati (skriveni) znak ptici, koja će sjesti na njegovu ruku i zabiti u komad zemlje štap, koji će ozelenjeti i prolistati. Tada će mu El-Hasani reći: ‘Amidžiću, ovo pripada tebi!’“[2] 

Imam Mehdi, a.s., u predajama ehli sunneta (IX)

 

[1] El-Burhan, str. 76, poglavlje 1, hadis br. 14.

[2] Ibid., hadis br. 15.

  • 4 Decembra, 2019