Nespojivost obožavanja Boga sa sklonošću ka naslađivanju

Autor: Morteza Motahhari
Izvor:
Share

Nespojivost obožavanja Boga sa sklonošću ka naslađivanju

Obožavanje Boga u pravom smislu riječi koje podrazumijeva posjedovanje čara ljubavi i služenja Bogu, ostvarivanja prisnosti sa Njim putem sjećanja na Njega, uživanja i naslađivanja u Njegovom obožavanju i neprestanoj pažnji i sjećanju, nikako se ne slaže sa samoobožavanjem, sa sklonosti k

a naslađivanju i sa zatočeništvom u materijalnom blještavilu. Nije samo obožavanje Boga to koje iziskuje jednu vrstu odricanja i zanemarivanja materijalnih aspekata života, već to iziskuje svaka ljubav i svako obožavanje bilo da se odnosi na domovinu ili na vjeru ili na način života po utvrđenim pravilima.

Ljubav i obožavanja za razliku od znanja i filozofije, budući da se odnose na srce i osjećaje, ne prihvataju suparnike i rivale. Nema nikavog problema da jedan znanstvenik ili filozof bude rob novca i da u određenom trenutku svoja razmišljanja usmjeri i iskoristi u pravcu filozofije, logike, prirodnih znanosti ili matematike. Međutim, nemoguće je da srce takvog čovjeka bude kolijevka ljubavi i to ljubavi koja ima dublji smisao kao što je ljubavi prema čovjeku, ideološkom pravcu, a da ne govorimo o tome da bude kolijevka ljubavi prema Bogu koja će se razbuktati Njegovom ljubavlju i da bude mjesto isijavanja Božanskih bljesaka. Duhovna savršenstva su ostvariva u okrilju presjecanja materijalnih vezanosti. Čuvanje kuće srca praznom i oslobođenom od materijalnih vezanosti i rušenje i razbijanje kipova koji simboliziraju ovosvjetska blještavila u njoj  uslov je stjecanja duhovnih savršenstava i napretka čovjekove stvarne ličnosti.

Ukratko, treba se odabrati jedan od dva puta:

  • Ili put jela, spavanja, srdžbe, strasti u kojem nema razgovora i prisnosti sa Stvoriteljem, nema pažnje i sjećanja na Njega, nema suze niti prosvjetljenosti i nema koraka koji prelazi životinjsku dimenziju čovjeka.
  • Ili put koji vodi u dolinu čovječnosti, okorištavanja posebnim Božijim blagodatima, a koje su namijenjene isključivo čistim srcima i svijetlim dušama.
  • 3 Decembra, 2019