Pogledi

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Pogledi

Oko je pokretač srca

1. Imam Ali, mir s njim: “Oko je glasonoša srca.”[1]

2. Imam Ali, mir s njim: “Oko je uhoda srca a glasonoša razuma.”[2]

3. Imam Ali, mir s njim: “Srce je knjiga vida.”[3]

Oči su šejtanske zamke

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Čuvajte se suvišnog gledanja, ono sije strasti i rađa nehat.”[4]

2. Imam Ali, mir s njim: “Oči su šejtanske zamke.”[5]

3. Imam Ali, mir s njim: “Bolje je slijepo oko nego suvišno gledanje.”[6]

4. Imam Ali, mir s njim: “Ko oslobodi oko, namučit će sebe, ko ponavlja poglede, oduže mu se jadi.”[7]

5. Imam Ali, mir s njim: “Svaki govor u kojem nema spominjanja Allaha je bezvrijedan, svaka šutnja u kojoj nema razmišljanja je odsutnost duha, svaki pogled iz kojeg se ne uzima pouka je traćenje vremena.”[8]

6. Imam Sadik, mir s njim: “Koliko samo puta jedan pogled ima u naslijeđe dugačke jade!”[9]

Koga je ibadet gledati

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Gledanje u učenjaka je ibadet, gledanje u pravednog predvodnika je ibadet, gledanje u roditelje s milošću i usrdnošću je ibadet, gledanje u brata kojeg voliš u ime Allaha je ibadet.”[10]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Gledanje u tri stvari spada u ibadet: gledanje u lice roditelja, u Kur’an i u more.”[11]

Podsticaj na spuštanje pogleda

Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; to im je bolje, jer Allah, uistinu, zna ono što oni rade. A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta, osim onoga što je spoljašnje.[12]

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Za svaki organ čovjekovog tijela postoji udio u bludu, a blud oka je gledanje.”[13]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Obarajte poglede, vidjet ćete čuda.”[14]

3. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko napuni oko haramom, napunit će mu ga Allah na Sudnjem danu vatrom, osim ako se pokaje i uzdrži.”[15]

4. Poslanik, s.a.v.a.: “Velika je srdžba Božija prema udatoj ženi koja svoj pogled puni drugim muškarcima ili onima koji joj nisu dopušteni.”[16]

5. Imam Ali, mir s njim: “Ko spusti pogled, rastereti srce.”[17]

6. Imam Sadik, mir s njim: “Pogled je strelica od otrovnih strelica Iblisovih, ko ga ostavi zarad Allaha, dž.š., a ne radi nekog drugog, Allah će mu dati vjerovanje čiju će slast iskusiti.”[18]

7. Imam Rida, mir s njim, između ostalog, napisao je u odgovoru Muhammedu ibn Sinanu: “Zabranjeno je gledanje u kosu udatih i neudatih žena zato što uzbuđuje muškarce, što okončava smutnjom i vršenjem bludnih djela. Isto je i po pitanju ostalih dijelova ženskoga tijela koja predstavljaju izazov kao kosa, osim onoga za šta je Allah, dž.š., rekao: A starim ženama…, pa nema smetnje gledati u kosu ovih žena.”[19]

Prvi pogled je nehotičan, drugi namjeran

1. Poslanik, s.a.v.a., je rekao Aliju, mir s njim: “O Ali, prvi pogled je u tvoju korist, a drugi je protiv tebe, a ne za tebe.”[20]

2. Imam Sadik, mir s njim: “Prvi pogled je u tvoju korist, drugi je protiv tebe, a u trećem je propast.”[21]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Pogled nakon pogleda budi u srcu strasti, a to je dovoljno za smutnju čovjeka.”[22]

Ko pogleda ženu koja mu se svidi

1. Imam Ali, mir s njim: “Ko od vas pogleda ženu koja mu se svidi, neka ide kući i neka spava sa svojom ženom, jer je kod njegove žene poput onoga što je vidio, i neka ne pravi šejtanu puta do srca te neka ustegne oko od nje. Ako nije oženjen, neka klanja dva rekata i neka mnogo zahvaljuje Allahu i donosi salavate na Poslanika i njegov Ehli bejt, i zatim neka traži iz izobilja Božijeg. On će mu iz milosti i dobrote otkloniti potrebu.”[23]


[1] Gureru-l-hikem, 368.

[2] Biharul-envar, 104/41/52.

[3] Nehdžu-l-belaga, mudrost 409.

[4] Biharul-envar, 72/199/29.

[5] Gureru-l-hikem, 950.

[6] Tuhafu-l-‘ukul, 95.

[7] Biharul-envar, 104/41/52.

[8] Isto, 78/92/101.

[9] El-Kafi, 5/559/12

[10] Biharul-envar, 74/73/59.

[11] Sahifetu-l-Imami-r-Rida, 90/19.

[12] En-Nur, 30­31.

[13] Džami‘u-l-ahbar, 408/1129.

[14] Biharul-envar, 104/41/52.

[15] Isto, 76/334/1.

[16] Sevabu-l-a‘mal, 338/1.

[17] Gureru-l-hikem, 9122.

[18] El-Fekih, 4/18/4969.

[19] ‘Ujunu ahbari-r-Rida, 2/97.

[20] El-Fekih, 4/19/4971.

[21] Isto, 3/474/4658.

[22] Isto, 4/18/4970.

[23] Biharul-envar, 10/115/1.

  • 28 Decembra, 2022