Savršenstvo značenja Kur'ana

Autor: Sejjid Ebu-l-Kasim El-Hui
Izvor: El-Bejan - Uputa u tumačenje Kur'ana
Share

Savršenstvo značenja Kur'ana

Kur'ani-Kerim tretira čitav niz raznovrsnih tema koje imaju sasvim različite ciljeve. On govori o teologiji, spoznaji, početku stvaranja, proživljenju te metafizičkim pitanjima kao što su duša, meleci, Iblis i džini. Kur'an govori o astronomiji, Zemlji, povijesti, skupini prethodnih vjerovjesnika i onome što se dešavalo s njihovim narodima, on donosi primjere i dokaze, raspravlja o pitanjima morala, porodičnim i građanskim pravima, socijalnim sistemima, pitanjima rata, sudbini i određenju, stjecanju i mogućnosti izbora, obredoslovlju i poslovanju, bračnom ugovoru i razvodu, nasljednom pravu i krivičnom zakonu i o mnogim drugim temama. U svemu tome, Kur'an donosi punovažne činjenice koje nije moguće osporiti u bilo kom njihovom dijelu, činjenice kojima je laž strana u bilo kom smislu. Čovjek nije u mogućnosti uraditi ovakvo što, a posebno ne onaj koji je odrastao među neobrazovanim narodom koji nema nikakvog udjela u bilo kojoj naučnoj oblasti. Primijetit ćemo pritom kako autori u teorijskim znanostima, nakon što iza sebe ostave pisana djela u ovim znanostima, ne prođe mnogo vremena kad na površinu ispliva neosnovanost mnogih njihovih stavova. Što god su veća i brojnija istraživanja u teorijskim znanostima, to su činjenice u ovim oblastima jasnije. Kasniji istraživači dolaze do rezultata koji se razlikuju od rezultata do kojih su došli raniji istraživači. A, kažu, istina je kćerka istraživanja. Koliko li su raniji narodi ostavili potonjim! Zbog toga ćemo primijetiti mnogo toga u djelima drevnih filozofa, mislilaca i teoretičara što je bilo predmet kritika među onima koji su došli kasnije. Čak ima primjera da je ono što je kod ranijih naroda smatrano uvjerljivim dokazom kasnije postalo običnom zabludom i predrasudom.

U Kur'ani-Kerimu, bez obzira na protok vremena, mnoštvo njegovih ciljeva i uzvišenost njegovih značenja, nećemo naći ništa što bi bilo podložno kritici i osporavanju, izuzev predrasuda nekih uobraženih i oholih ljudi koje ovi smatraju kritikom. Govorit ćemo o tome i dokazati neosnovanost takvih kritika.

  • 28 Decembra, 2019