Logika suza (peti dio)

Share

Logika suza (peti dio)

Kako da vršimo obračun sa sobom?

Odgovor na ovo pitanje iziskuje podrobnu raspravu, ali ukratko se može reći da kada hoćemo izvršiti samoobračun ne moramo nužno uzeti olovku i papir i pisati šta smo sve uradili tokom dana. To samo po sebi nije loše, ali dove koje su stavljene ispred nas su suština samoobračuna. Dok učimo dovu trebamo se zapitati:

Zašto sam uradio to i to? Šta je meni važno i bitno u životu. Zašto mi to i to nije bitno? Zašto su mi te nebitne stvari postale bitne?

Ako budemo vršili samoobračun u prisustvu Gospodara dok učimo dove, bit ćemo poput bolesnika koji je otišao kod doktora i iznosi mu svoje bolesti. Govori mu o svom stanju. Gospodar je poput liječnika za kojeg smo sigurni da će nas izliječiti. Osoba koja iznosi svoje bolesti pred Gospodara potpuno je sigurna u Njegovu moć i milostivost. Obračunavajmo sebe u trenucima tihog šapućućeg moljenja i u stanju uplakanosti.

Mi u dubokim slojevima naših srca sigurno imamo nešto skriveno, pitanje je samo da li su to lijepe ili ružne stvari? Šta god da se krije jednoga dana će izaći na vidjelo. U predaji od Imama Sadika, a.s. se kaže:

“Nema roba koji sakrije neko dobro, a da mu nakon određenog vremena Allah ne objelodani to dobro.”

To dobro je poput odjeće kojom se rob ogrnuo i Gospodar će na osnovu tog dobra propisati njegovu sudbinu.

U nastavku hadisa Imam kaže:

“…i nema roba koji sakrije nešto loše, a da mu nakon određenog vremena Allah ne objelodani to loše.”

Imam Ali, a.s., je vezano za Zubejra rekao:

“Zubejr je za vrijeme Božijeg poslanika, s.a.v.a. u svom srcu krio zavist prema meni.”

Iako je branio njegovo pravo, ipak je u dubini srca čuvao i skrivao tu zavist, sve dok je jednog dana,  poslije dvadeset i pet godina, nije iznio na vidjelo.

Imam Sadik, a.s., nam nalaže da istražujmo svoja srca i da pazimo da na dnu srca ne ostane nešto što je protivno Božijoj volji. Znači da vidimo da li smo u dnu srca zadovoljni Božijom odredbom ili ne.

Imam, a.s., u nastavku kaže:

“Pa ako ga nađete takvim – znači da je zadovoljan u dubini duše – tražite od Njega šta god želite.”

Gospodar će dati. Zadovoljstvo u dubini duše uzrokuje uslišenje dove.

U zijaretu Eminullah učimo:

“Bože, učini mi dušu smirenom određenjem Tvojim, zadovoljnom odredbom Tvojom…”

Zašto mi trebamo toliko učiti istigfar? Zato što nas istigfar čini dužnicima prema Bogu. Izvodi nas iz stanja potraživanja. Kada se mi osjetimo dužnicima prema Bogu učinili smo najveći korak kojim obzanjujemo zadovoljstvo Njegovom odredbom. Kada idemo na vrata Božije milosti trebamo pobrojati sve dugove i priznati da mi nemamo potraživanja. To stanje će u nama potaknuti suze i to će biti trenutak prihvatanja dove.

  • 12 Maja, 2020