Scroll to top
Podijeli

Preci kao ponos?


Autor teksta: Muhamed Teki Felsefi
Izvor: Dijete, naslijeđe i odgoj II

5. Jula 2019.

Preci kao ponos?

 

U vrijeme neznanja i neznaboštva, prije islama, ljudi bez pameti su se ponosili svojim djedovima i očevima. I umjesto da se oslone na znanje i nauku, na trud i svoje pregnuće, oni su se oslanjali na mrtve očeve i djedove te su njih uzimali za osnovu svoga ponosa.

Naš dragi Poslanik, s.a.v.a., u svojim mudrim naučavanjima oštro se suprotstavio ovoj pogrešnoj metodi koja je bila činilac nesreće cijele zajednice.

Zato je on odlučno ustao u borbu protiv toga i poveo je ljude s puta zablude, s puta oslanjanja na druge, ka oslanjanju na sebe i sticanju vlastitog samopouzdanja – što je bio činilac sreće.

Islam je jasno svim ljudima pokazao da je ponos svake osobe povezan sa ličnom voljom i zanosom.

Rekao je Imam Ali, a.s: “Čast je u visokim ambicijama a ne u istruhlim kostima (predaka).”25

 

 

Post a Comment