Scroll to top
Podijeli

Autor: Moderator

Ukrainski hrvač Elmar Nur Alijev

Ukrainski hrvač Elmar Nur Alijev

Ukrainski hrvač Elmar Nur Alijev Ukrainski hrvač koji se na dodjeli nagrade na državnom prvenstvu u hrvanju pojavio sa majicom na kojoj je lik lidera revolucije,…

Milo za drago

Milo za drago Upitao je: Zašto ste ratovali s Irakom? Rekao je: Nismo ratovali, oni su počeli mi se samo branili.. Nije ni završio, kad našem (iranskom) ambasadoru…

Susret japanskog premijera sa imamom Hameneijem

Susret japanskog premijera sa imamom Hameneijem

Susret japanskog premijera sa imamom Hameneijem Ajetullah Hamenei, lider islamske revolucije, u četvrtak na susretu sa gosp. Šinzo Abeom, japanskim premijerom…

Reakcije uleme i zvaničnika povodom smrti ajetullaha Muhakkika Kabulija

Reakcije uleme i zvaničnika povodom smrti ajetullaha Muhakkika Kabulija

Reakcije uleme i zvaničnika povodom smrti ajetullaha Muhakkika Kabulija   Poruka sućuti ajetullaha Muhammed Ishak El-Fajjada S imenom Allaha, Svemilosnog…

Poruka sućuti vijeća šiijske uleme Afganistana

Poruka sućuti vijeća šiijske uleme Afganistana

Poruka sućuti vijeća šiijske uleme Afganistana povodom smrti ajetullaha Muhakkika Kabulija     Vijeće šiijske uleme Afganistana povodom smrti ajetullaha…

Preseljenje ajetullaha el-u’zme Muhakika Kabulija

Preseljenje ajetullaha el-u’zme Muhakika Kabulija

Preseljenje ajetullaha el-u’zme Muhakika Kabulija Ajetullah u’zma Kurban Ali Muhakkik Kabuli, uvaženi mardža’ u šiijskom svijetu nakon dugog niza godina…

Rušenje Baki’a

Rušenje Baki’a

Rušenje Baki’a Baki’ je prvo i najstarije muslimansko groblje u Medini gdje su ukopana četiri bezgrešna Imama te mnogi ashabi i tabiini. U Baki’u su nad…

Definicija imana

Jedan od ključnih vjerskih pojmova jest pojam koji je jako raširen a istovremeno i jako usamljen. Taj pojam se zove iman. On je temelj svih vrijednosti u časnom…

Imam Ali i bitka na Uhudu

Imam Ali i bitka na Uhudu Uhud je ime brda koje je oko tri milje udaljeno od časne Medine. Bitka na Uhudu se desila u subotu, sedmog ševvala, treće godine…

Dječak kojem prijeti razapinjanje

Dječak kojem prijeti razapinjanje

Dječak kojem prijeti razapinjanje Evropsko-saudijska organizacija za ljudska prava upozorila je da Saudijska Arabija namjerava pogubiti dječaka Murtedžu Kurejrisu…

Bitka na Uhudu najvće iskušenje

Bitka na Uhudu najvće iskušenje Predaje koje govore o onima koji su na Uhudu ostali i nisu pobjegli vrlo su različite i navode različite brojeve, od jednog…

Bitka na Uhudu

Bitka na Uhudu Dani nakon bitke na Bedru Kurejšijama i mnogobošcima teško su prolazili. U Medini je Božiji Poslanik, s.a.v.a., nastavio izgradnju i čovjeka…

Između Bedra i Uhuda

Između Bedra i Uhuda Ebu Sufijan je okupio izvjestan broj Kurejšijskih junaka i odveo ih u Medinu s namjerom da zadaju udarac muslimanima i povrate izgubljeni…

Vjera znači pogled na budućnost

Vjera znači pogled na budućnost Možda je jedan od najvažnijih ciljeva odgoja čovjekova sposobnost da sagleda što duži vremenski period ispred sebe, da sagleda…

Palestina će ponovo pripasti Palestincima!

Palestina će ponovo pripasti Palestincima!

Palestina će ponovo pripasti Palestincima! Obraćanje ajetullaha Hameneija prilikom susreta sa državnim zvaničnicima i ambasadorima islamskih zemalja povodom…

Posjedujemo precizne rakete u broju koje mogu mijenjati lice regiona

Posjedujemo precizne rakete u broju koje mogu mijenjati lice regiona

Posjedujemo precizne rakete u broju koje mogu mijenjati lice regiona Govor uvaženog sejjida Hasana Nasrullaha povodom dana Kudsa 31. 5.2019. Za gledanja videa klikni…

Loading