Scroll to top
Podijeli

Autor: Moderator

Povezanost tri važna djela

Povezanost tri važna djela

Povezanost tri važna djela Imam Reza, a.s. kaže: Uzvišeni Allah je naredio robu tri stvari, ali ih je učinio sjedinjenim sa druge tri. Naredio je namaz, ali…

Čuvanje obraza

Čuvanje obraza

Čuvanje obraza El Jasa’ ibn Hamze kaže: Bio sam na skupu kod Imama Reze i razgovarali smo sa njim. Velika skupina ljudi je bila prisutna i pitali su ga o halalu…

Priče iz života Imama Reze

Priče iz života Imama Reze

Priče iz života Imama Reze Zaštitnik srne Jednoga dana je jedan lovac u krenuo u šumu u lov.  Sasvim slučajno se Imam Reza, a.s. našao u istoj šumi. Lovac…

Allahov ili tvoj odabir?

Allahov ili tvoj odabir?

Allahov ili tvoj odabir? Hasan ibn Seid Lahmi kaže: Kod Imama Sadika, a.s., je došao čovjek vidno neraspoložen i ljut. Kada ga je Imam ugledao upitao ga je za…

Sunnet za vrijeme prve četiri halife

Sunnet za vrijeme prve četiri halife

Sunnet za vrijeme prve četiri halife Letimičnim pregledom historije sunneta kroz period od četvrtine stoljeća postaje jasno da je sunnet u tom periodu bio suočen…

Paradoksalni stavovi o zabrani zapisivanja sunneta

Paradoksalni stavovi o zabrani zapisivanja sunneta

Paradoksalni stavovi o zabrani zapisivanja sunneta Prof. dr. Nuruddin ‘Ater u knjizi Menhedžu-n-nekdi fi ‘ulumi-l-hadisi tvrdi da je zabrana zapisivanja…

Oživljavanje sunneta 

Oživljavanje sunneta 

Oživljavanje sunneta Sunnet se, kako nam kažu precizne predaje, pored prenošenja i zapisivanja, suočio i s drugim problemima, pa ih je Imam Ali, a.s., uklonio.…

Prenošenje sunneta

Prenošenje sunneta

Prenošenje sunneta U vrijeme Imama Alija, a.s., prenošenje hadisa je prije zapisivanja ušlo u novi period u kojem je ukinuta zabrana zapisivanja i razne skupine…

Zapisivanje sunneta 

Zapisivanje sunneta 

Zapisivanje sunneta Imam Ali, a.s., prvenstveno je bio zapisivač hadisa pred Poslanikom, s.a.v.a. To što se zna za jednu njegovu Sahifu – Sahifetu Ali – koja…

Sunnet u periodu hilafeta Imama Alija, a.s.

Sunnet u periodu hilafeta Imama Alija, a.s.

Sunnet u periodu hilafeta Imama Alija, a.s. Odnos Imama Alija, a.s., prema sunnetu bio je drugačiji i prepoznaje se s dva aspekta. Prvi aspekt predstavlja njegovo…

Primjeri slobodnog idžtihada

Primjeri slobodnog idžtihada

Primjeri slobodnog idžtihada a) Zabrana prenošenja hadisa Božiji Poslanik, s.a.v.a., stalno je podsticao na prenošenje hadisa, poručivao i naređivao: „Neka…

Zakonodavni položaj sunneta

Zakonodavni položaj sunneta

Zakonodavni položaj sunneta Ovu ćemo raspravu podijeliti na dva dijela: prvi dio će se baviti nivoom i stepenom proučavanja sunneta da bi se postupalo po njemu…

Sunnet u jednoj četvrtini stoljeća (11–35. hidžr. god.)

Sunnet u jednoj četvrtini stoljeća (11–35. hidžr. god.)

Sunnet u jednoj četvrtini stoljeća (11–35. hidžr. god.) Sagledavajući historiju sunneta kroz period od četvrtine stoljeća postaje jasno da je sunnet u tom…

Miješanje hadisa s Kur'anom - izgovor za nepisanja sunneta

Miješanje hadisa s Kur'anom - izgovor za nepisanja sunneta

Izgovori za nepisanja sunneta – 2 Miješanje hadisa s Kur’anom Ovo je drugi od važnih razloga kojima se opravdavala zabrana zapisivanja sunneta.[1]…

Pisanje sunneta odvraća od Kur'ana! - izgovor za nepisanja sunneta

Pisanje sunneta odvraća od Kur'ana! - izgovor za nepisanja sunneta

Izgovori za nepisanja sunneta – 1 Pisanje sunneta odvraća od Kur’ana! To je najvažniji razlog kojeg su se držali protivnici zapisivanja sunneta i…

Zabrana pisanja hadisa

Zabrana pisanja hadisa

Zabrana pisanja hadisa Aiša prenosi: „Moj otac je bio sakupio pet stotina Poslanikovih, s.a.v.a., hadisa. Jedne noći, ne mogavši zaspati, prevrtao se u postelji…

Loading