Scroll to top
Podijeli

Autor: Moderator

Islamski svijet mora otvoriti novu stranicu

Islamski svijet mora otvoriti novu stranicu

Islamski svijet mora otvoriti novu stranicu Tema – Hutba džume-namaza u Teheranu 17. 01. 2020. godine Hatib – Ajetullah Hamenei Ajetullah Hamenei, lider…

El-HAKKA 

El-HAKKA 

El-HAKKA Sura je mekkanska ima 52 ajeta   بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيم 1 الْحَاقَّة  2 مَا الْحَاقَّةُ…

El-KALEM

El-KALEM

El-KALEM Sura je mekanska i ima 52 ajeta   بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ 1 ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ…

EL-MULK

EL-MULK

EL-MULK Sura El-Mulk je mekanska i ima 30 ajeta.   بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ 1 تَبَارَكَ الَّذِي…

Hoću da budem obožavan kako Ja hoću

Hoću da budem obožavan kako Ja hoću

Razgovor Iblisa s Allahom, dž.š. Od Imama Sadika, a.s., prenosi se sljedeće: “Iblis je rekao: ‘Gospodaru, poštedi me sedžde Ademu – obožavat…

Sedžda na zemljanoj pločici

Sedžda na zemljanoj pločici

Dijalog između sejjid Huija i jednog hidžaskog učenjaka   U Poslanikovoj džamiji, godine 1353, kad mi se ukazala čast da obavim hadž, susreo sam jednog eminentnog…

Posjećivanje mezara

Posjećivanje mezara

Ibn Tejmija prenosi hadise o dopuštenosti posjećivanja mezara Obilje predaja o posjeti mezarima i njihova čuvenost čine suvišnim njihovo navođenje. Ipak, navest…

Hadisi koji govore da je Bismilla ajet

Hadisi koji govore da je Bismilla ajet

Hadisi koji govore da je Bismilla ajet Bejheki, sa svojim lancem prenosilaca, posredstvom Umm Seleme bilježi sljedeće: “Božiji Poslanik, s.a.v.a., proučio…

Dova mijenja sudbinu

Dova mijenja sudbinu

Dova mijenja sudbinu   Sulejmān prenosi sljedeće: “Božiji Poslanik, s.a.v.a., rekao je: ‘Sudbinu ne može promijeniti ništa osim dove, niti…

Pokušaj Kurejšija da Vjerovjesnika, s.a.v.a., onemoguće u djelovanju

Pokušaj Kurejšija da Vjerovjesnika, s.a.v.a., onemoguće u djelovanju

Pokušaj Kurejšija da Vjerovjesnika, s.a.v.a., onemoguće u djelovanju U Tefsīrul-Burhānu,[1] nalazimo “da je Božiji Poslanik, s.a.v.a., jednog dana sjedio…

Prevođenje Kur'ana i uvjeti za to

Prevođenje Kur'ana i uvjeti za to

Prevođenje Kur’ana i uvjeti za to Allah je Svog Vjerovjesnika poslao da ljude napućuje na Pravi put i osnažio ga Kur’anom. U njemu se nalazi sve ono…

Hazreti Fatima, s.a., i vođstvo Ehli bejta, a.s.

Hazreti Fatima, s.a., i vođstvo Ehli bejta, a.s.

Hazreti Fatima, s.a., i vođstvo Ehli bejta, a.s.  1. Značaj Ehli bejta i Imama   Hazreti Fatima, a.s., je o značaju bezgriješnih imama govorila:…

Hazreti Fatima, s. a., i smutnja sa Sekife

Hazreti Fatima, s. a., i smutnja sa Sekife

Hazreti Fatima, s. a., i smutnja sa Sekife  1. Suprotstavljanje drskom napadu na kuću Zapovjednika vjernih  Nakon događaja na Sekifi i odbijanja nekolicine…

Dijalog o Musaovom, a.s., vjerozakonu

Dijalog o Musaovom, a.s., vjerozakonu

Dijalog između sejjida Huija i jevrejskog rabina Između mene i jednog jevrejskog rabina vodio se dijalog o završetku njihovog vjerozakona sa završetkom razdoblja…

Izvori hadisa o “dvije dragocjenosti” (hadisu-s-sekalejn)

Izvori hadisa o “dvije dragocjenosti” (hadisu-s-sekalejn)

Izvori hadisa o “dvije dragocjenosti” (hadisu-s-sekalejn) Hadis o “dvije dragocjenosti” bilježi Ahmed u sv. III svog Musneda, na str. 14, 17, 26 i 59, a…

O ajetu “Uputi nas!”

O ajetu “Uputi nas!”

O ajetu “Uputi nas!”   Komentatori Kur’ana navode da bi onaj ko od Allaha moli uputu svakako morao biti neko kome ona nedostaje, a što navodi na pitanje…

Loading