Scroll to top
Podijeli

Neuvažavanje i kritikovanje mladih

Ne samo da su roditelji dužni pridržavati se u svojim odgojnim poukama činjenica navedenih u vezi s uvažavanjem i poštivanjem adolescenata, nego čak moraju…

Moderator 14. Oktobra 2019.

Najuzvišeniji vjerski osjećaj

U cilju susprezanja urođenih poriva mladih i uravnoteženja njihovih težnji islam koristi razum, nauku i pedagogiju, ali, uporedo s tim i veliku snagu vjere u…

Moderator 14. Oktobra 2019.

Najbolje sredstvo za odgoj mladih

Ako odgajatelji žele ostvariti svoj cilj i mlade odgojiti na ispravim temeljima, oni trebaju osmisliti svoje upute tako da mladi dobiju potrebu za njima, a njihovo…

Moderator 14. Oktobra 2019.

Nadmoć razuma onih koji posjeduju Objavu

Shodno vjerskim predajama, jedna od posebnosti kojom su bili odlikovani Božiji poslanici i duhovne vođe jest savršenstvo razuma i spoznaje. Oni ljudi koje je…

Moderator 14. Oktobra 2019.

Ljubav prema Bogu

Islam je ogromnom snagom vjere i ljubavi prema Velikom Bogu u svojim istinskim sljedbenicima izgradio veličanstvenu branu koja je u stanju oduprijeti se najtežim…

Moderator 14. Oktobra 2019.

Ljepota sa stajališta metafizike

“Spoznaja ljepote s metafizičkog stanovišta jedna je od najtežih i najzamršenijih teorija koje postoje na ovu temu. Metafizika ili filozofija natprirodnog…

Moderator 13. Oktobra 2019.

Kur'an i ljepota

Kur’an i vjerske predaje poklanjaju naročitu pažnju ljepotama, kako prirodnim tako i onim ljepotama koje se postižu putem uljepšavanja i dotjerivanja.…

Moderator 13. Oktobra 2019.

Obraćanje Burejr ibn Huzejra vojnicima Omera ibn Sa'da

Burejr ibn Huzejr je bio starac od tabiina isposnik i učač Kurana. Bio je jedan od uvaženih učača Masdžidu-l-džame’e u Kufi. U svom plemenu u Hamedanu…

Moderator 12. Oktobra 2019.

Odbrana vilajeta snagom argumenta

Zuhejr ibn Kajn je ona osoba koja nije željela da se susretne sa Imamom Husejnom, ali isti taj Zuhejr je na dan Ašure bio jedan od zapovjednika vojske Imama Husejna,…

Moderator 12. Oktobra 2019.

Istinska obespravljenost Imama Husejna, a.s.

Imama Husejn je obespravljen i načinjena mu je velika nepravda. Imama Husejna nisu obespravili samo njegovi neprijatelji, već i njegovi sljebenici. Obespravljenost…

Moderator 12. Oktobra 2019.

Kako Ašura odgaja čovjeka?

Ašura odgaja čovjeka tako što ga uči ga učtivosti tj. edebu. Skupovi na kojima se spominju nedaće koje su zadesile Imama Husejna i njegovu porodicu u čovjeku…

Moderator 12. Oktobra 2019.

Opasna razmišljanja oprečna vjeri

Jedno od opasnih razmišljanja koje je oprečno vjeri jeste da svako djelo koje bude poprimilo vjerski izgled jeste dobro i za njega slijedi nagrada, čak i ako…

Moderator 12. Oktobra 2019.